Publikationer
Arsbok 2014
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-428-9

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 325

Utgivningsår: 2014

Serie: Årsbok 2014

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:
 

GÖRAN. B. NILSSON, "Vad man bör veta om Yngre Västgötalagen" > pdf.fil

KEVIN MULLIGAN, "Anatomies of Foolishness 1927-1937" > pdf.fil

JAN TERJE FAARLUND, "Det skandinaviske opphavet til det engelske språket" > pdf.fil

ELENA BALZAMO, " 'Jag känner en helig, en grönskande ö'. Ett bidrag till litterär geografi" > pdf.fil

MATS ROSLUND, "Sicilien, Siqiliya, Sikelö. Öppningar till en transnationell historia" > pdf.fil

PETER GILLGREN, "Luis Milan och den orfiska gemenskapen"

KERSTIN SAHLIN, "Det globala universitetsfältet. Transnationella teman, lokala variationer" > pdf.fil

GÖRAN HERMERÉN, "På Minervas bakgård. Om vetenskaplig oredlighet: Definitioner, metoder, sanktioner > pdf.fil

JONAS NORDIN, "Versailles. En kommenterad forskningsöversikt" > pdf.fil

GUNNEL ENGWALL, "Svenska skribenter på franska" > pdf.fil