Publikationer
Skanelahembyggfront
”Skånela hembygdsgård. Ett uttryck för Herbert Rettigs patriotism”  (häfte)

Författare: ÅKERLUND, Johan

ISBN: 978-91-7402-376-3, s. 224-241

Antal sidor: 17

Utgivningsår: 2008

Serie: Kulturfastigheter 09

Beställningsinformation: KVHAA


Detta häfte är ett särtryck av ett kapitel ur Karin Sidén (red.), Skånelaholm. Ett gods i Uppland.