Publikationer
Odehusfront
Ödehus. En sommarutställning i Stensjö by 2013-2014  (häfte)

Författare: DANIELSSON, Robert m.fl.

ISBN: 978-91-7402-431-9

Antal sidor: 11

Utgivningsår: 2014

Serie: Kulturfastigheter 14

Beställningsinformation: eddy.se


Ödehus. Ordet är laddat. För vissa är det tecken på förlust och samhällets misslyckande. För andra är det resultat av fattigdom, arvskonflikter eller en envis gamling som inte ville släppa taget. Några ser övergivna hus som skrämmande och hotfulla, andra ser dem som spännande upptäcktsfärder eller skönhetsupplevelser.

Denna skrift innehåller texter och bilder från en sommarutställning 2013–2014 i Stensjö by, Oskarshamn: Stensjö by är en av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.

Text: Robert Danielsson, Morgan Karlsson och Mats Burström.
Foto: Morgan Karlsson och Carola Roback.


Skriften kan laddas ner digitalt  > pdf