Publikationer
Konf84front
Flanörens världsbild

Författare: Balzamo, Elena (red.)

ISBN: 978-91-7402-423-4

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 155

Utgivningsår: 2014

Serie: KVHAA Konferenser 84

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)


Symposiet Flanörens världsbild med svenska och utländska deltagare ägde rum på Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm. Arrangemanget ville belysa flanören som litterär gestalt och visa på betydelsen av ”flanörattityden” i litteraturhistorien.

Begreppet flanör är tätt knutet till storstädernas framväxt med allt nytt som denna förde med sig av rumslig omstrukturering, social uppluckring och främlingskap vid tiden före och under sekelskiftet 1900.

Den litterära flanörgestalten har starkt präglat den europeiska litteraturen under årtionden och blivit en viktig källa för senare tids modernistiska strömningar. Inte minst har flanörbegreppet spelat en betydande roll i Norden med representanter som Knut Hamsun, Sigbjørn Obstfelder, Runar Schildt och med den tidiga Hjalmar Söderberg som en av de viktigaste. 

Symposiets syfte var dels att betrakta den nordiska flanören i ett bredare perspektiv genom att undersöka sambandet med flanören i Tyskland och Frankrike, dels att kartlägga de viktigaste beståndsdelarna i flanörens världsbild – förutom skillnaderna mellan den nordiska och den kontinentala flanören också skillnaderna inom Norden. Flanörgestaltens utveckling genom tiderna var ett annat intressant spår som vissa deltagare valde att följa.

Elena Balzamo (red.) är fil.dr i skandinavistik och litteraturhistoriker, Chartres, Frankrike/SCAS, Uppsala

Skriften innehåller artiklar av: Elena Balzamo, Jan Balbierz, Alexandra Borg, Massimo Ciaravolo, Ulf Peter Hallberg, Bure Holmbäck, Andreas G. Lombnæs, Arne Toftegaard Pedersen, Christina Sjöblad, Per Stam, Thure Stenström, Carl-Henning Wijkmark och Martin Zerlang.

Innehåll > pdf

Abstract >
pdf