Publikationer
Skanelaholm broschyr
Skånelaholm. En vägledning  (häfte) 

Författare: SIDÉN, Karin

ISBN: 978-91-7402-421-0

Antal sidor: 35

Utgivningsår: 2014

Serie: Kulturfastigheter 13

Beställningsinformation: KVHAA


Stockholms kanske minst kända lantslott ligger inbäddat i grönska vid sjön Fysingen nära Upplands Väsby, till synes slumrande och opåverkat av storstadens närhet. Slottet uppfördes ca 1639-43 av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou i tysk-nederländsk senrenässansstil. Gårdsnamnet omnämndes redan 1276 i ett köpebrev med Magnus Ladulås som säljare. Åren 1742-1918 ägdes Skånelaholm av bruksägarfamiljen Jennings. 

År 1929 inköpte Herbert Rettig slottet. När han avled 1962 offentliggjordes att han och hans maka Ing-Marie Rettig donerat Skånelaholm till Kungl. Vitterhetsakademien för att "bevaras i orubbat skick såsom kulturminnesmärke". Det är Herbert och Ing-Marie Rettigs betydande kultur- och samlargärningar som präglar Skånelaholm av i dag. 

Innehåll: Bygden; Godsets historia och dess ägare; Huvudbyggnaden; Flygelbyggnader och omgivningar; En slottsvandring; Litteratur; Vägbeskrivning.

(2:a uppl., omarbetad)

Karin Sidén är fil.dr i konstvetenskap, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.