Publikationer
Hs 28 framsida
Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet. Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

Författare: ADAMSON, Rolf

ISBN: 978-91-7402-418-0

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 408 (596)

Utgivningsår: 2014

Serie: Historiska serien 28

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här   cd-skiva


Kundinformation: På grund av arbetets stora omfång har delarna A-C publicerats i den tryckta boken (408 s)  medan den fullständiga texten, delarna A–E, återfinns på en cd-skiva, inklistrad i bakre pärm (596 s). Köper man boken, får man även cd-skivan. Det går även att enbart köpa cd-skivan (då med särskilt ISBN).
 

Om innehållet: Under de senaste femton åren har viktiga presshistoriska verk getts ut i Sverige. En väl planlagd och genomförd översikt i fem band summerar utvecklingen fram till senaste sekelskiftet. Dessutom har en ny syn ventilerats om den viktigaste ”moderniseringsvågen” inom tidig svensk presshistoria.

Starten av tidningen Aftonbladet i slutet av år 1830 betraktades länge som begynnelsen av ett mer professionellt arbetssätt än tidigare. Nu har dock unga forskare påvisat att drag som har ansetts som nyskapelser av Aftonbladet har utnyttjats i andra framstående huvudstadstidningar redan i början av 1820-talet.

Rolf Adamson instämmer med dessa forskare. Men deras grundläggande uppfattning kan byggas ut väsentligt och det är vad författaren har försökt göra i detta arbete. Offentlighetsprincipen hade tillkommit ett halvsekel tidigare men i praktiken stött på många hinder. Den började användas fullt ut av nyligen startade huvudstadstidningar, särskilt Argus, för angrepp på regionala förvaltningar med landshövdingar i spetsen. Indirekt och direkt drabbades också kung och regering. I skriften Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet kommer därför rikets förvaltning och rättsväsende i fokus på ett helt annat sätt än som vanligen har skett.
 

Rolf Adamson är professor emeritus i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. 
 

Innehåll > pdf

Abstract > pdf