Publikationer
Anton blanck omslag
Anton Blanck. Litteraturhistoriker och publicist

Författare: LANDGREN, Bengt

ISBN: 978-91-7353-639-4

Antal sidor: 230

Utgivningsår: 2013

Serie: Svenska lärde (Atlantis)

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis


Anton Blanck (1881–1951) var under sin tid som professor i litteraturhistoria i Uppsala 1922–46 en nyckelfigur inom sitt ämne. Det var främst i 1700-talets diktning Blanck kom att specialisera sig.

Hans forskning hade en ovanligt stark internationell orientering, främst fransk, och genom sin idéhistoriska inriktning var han drivande i grundandet av den första professuren i idé- och lärdomshistoria i Sverige.

Politiskt utgjorde Blanck en motpol till Fredrik Böök i Lund. Som ententevän och liberal debattör engagerade han sig även i det samtida politiska livet, bland annat som medredaktör i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och 1917–23 som utgivare av den liberala tidskriften Forum.

Bengt Landgren vill med sin forskarbiografi belysa Blancks verksamma liv och hans insatser som litteraturforskare. Boken är utgiven i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien och ingår i serien »Svenska lärde«.

 

Bengt Landgren (1942–2012) var professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.