Publikationer
Arsbok 2013
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-422-7

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 267

Utgivningsår: 2013

Serie: Årsbok 2013

Beställningsinformation: Out of print


Årsboken innehåller  bl.a. föredrag av:
 

JOHAN NORRBACK och JAN LING, "Flöjturet och tiden"  > pdf.fil

TORUN LINDHOLM, "Minnets påverkbarhet"  > pdf.fil

ZHANG LONGXI, "Lessons from Mount Lu. China and Cross-Cultural Understanding"  > pdf.fil

KIRSTEN HASTRUP, "Mennesker mellem samfund og natur. Fangerfolk og klimaforandringer i Nordvestgrønland"  > pdf.fil

ARNE JARRICK, "Historiens riktning och humanvetenskapens"  > pdf.fil

PER-ARNE BODIN, "Dubbelörnen i det postsovjetiska Ryssland. Gamla traditioner och dubbla budskap"  > pdf.fil

RICHARD WHITLEY, "Institutional Changge and Scientific Innovations. The roles of protected space and flexibility"

MATS MALM, "Ordens flykt och drömmen om det stabila vetandet"  > pdf.fil

JAN HJÄRPE, "Sju sovare och religionernas möte"  > pdf.fil