Publikationer
K78
Från Nyens skans till Nya Sverige. Språken i det Svenska Riket under 1600-talet

Författare: Andersson, Bo & Raag, Raimo (red.)

ISBN: 978-91-7402-409-8

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 376

Utgivningsår: 2012

Serie: KVHAA Konferenser 78

Beställningsinformation: eddy.se (finns för fri nedladdning i pdf-format)


1600-talets Sverige förknippas ofta med ord som ”stormaktstiden” och ”trettioåriga kriget”. Få skulle komma på tanken att associera dåtidens Sverige med mångspråkighet. Ändå är just språklig mångfald något karakteristiskt för den här perioden. För tidens människor var mångspråkighet en självklarhet och inte orsak till några allvarligare konflikter.

Vilka språk användes i tal och skrift i 1600-talets Sverige? Här presenteras 19 sådana språk eller språkvarieteter. Det rör sig om språk som talades som modersmål av den inhemska befolkningen i det svenska kärnlandet: svenska, gutniska och samiska; språk som talades av befolkningen i områden som hört till Sverige sedan gammalt, framför allt finska i den östra rikshalvan, och språk som var modersmål för människorna i områden som nyligen införlivats med det Svenska Riket, t.ex. estniska, liviska, votiska, ingriska, karelska, ryska och lenape.

Dessutom hade många som talade tyska, nederländska, engelska och franska invandrat till landet. Det rörde sig om militärer, affärsmän, hantverkare och andra specialister. Latin spelade slutligen en viktig roll som den högre utbildningens och vetenskapens språk.

Bo Andersson & Raimo Raag (red.)

Skriften innehåller artiklar av 20 författare.

Innehåll > pdf

Abstract > pdf