Publikationer
Arsbok 2012
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-413-5

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 287

Utgivningsår: 2012

Serie: Årsbok 2012

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:
 

LINUS HAGSTRÖM, "Japans internationella relationer. Tolkning och omtolkning" > pdf.fil

MOHAMMAD FAZLHASHEMI, "Politisk idétradition och den teologiska debatten" > pdf.fil

INGEMAR ELIASSON, "Har lagstiftaren lämnat statschefen i sticket?" > pdf.fil

ÅKE DAUN, "Om att problematisera nuet med hjälp av historien" > pdf.fil

ASSAR LINDBECK, "Nationalekonomi - vad är det?" > pdf.fil

SVEN SANDSTRÖM, "Grottmålningarna - unika underverk eller toppen på ett isberg?" 

SAMUEL BYRSKOG, "En minnesvärd historia. Om att rekonstruera Jesus" > pdf.fil

TORSTEN PERSSON, "Vägar till välstånd. Politik, ekonomi och utveckling > pdf.fil

JOHAN HEGARDT, " 'Ett museum skall irritera.' Historiska museet satt i dess politiska sammanhang" > pdf.fil

FREDRIK SVANBERG, "Samlingar och samlande på Historiska museet" > pdf.fil

GUNN JOHANSSON, "Liv och arbete i det sena 1900-talet. En stresshistorisk betraktelse" > pdf.fil