Publikationer
Baudou ny
Oscar Montelius. Om tidens återkomst och kulturens vandringar

Författare: BAUDOU, Evert

ISBN: 978-91-7353-539-7

Antal sidor: 413

Utgivningsår: 2012

Serie: Svenska lärde (Atlantis)

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis


För hundra år sedan var riksantikvarien Oscar Montelius en välkänd forskare och kulturpersonlighet. Genom långa resor studerade han bronsålderns fynd i Europa och utarbetade i slutet av 1800-talet en metod för tidsbestämning av föremål från tider före skriften. Han återskapade flera tusen år av Sveriges äldsta kulturhistoria och visade hur kulturen spreds från Orienten till Norden. Han blev en europeisk auktoritet inom den nya arkeologin.

Montelius levde i en tid då det moderna samhället växte fram. Som liberal verkade han i kvinno- och skolfrågor och för försvaret. Med sin ovanliga förmåga att föra ut forskningens resultat till allmänheten i tal och skrift gjorde han fornforskningen till en angelägenhet i samhället. Montelius liv och verk blev ett växelspel mellan hans forskning och politikens förändringar. 
 

Evert Baudou är professor emeritus i arkeologi vid Umeå universitet.