Publikationer
Arsbok 2011
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-406-7

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 310

Utgivningsår: 2011

Serie: Årsbok 2011

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:
 

CLAES GEJROT, "Medeltiden i dataåldern. Om Svenskt Diplomatarium idag" >pdf.fil

KARIN HELANDER, "Att vara och inte vara rollen - skådespelarens paradox" >pdf.fil

JAN VON BONSDORFF, "Uppsala domkyrka. En ny publikation i Sveriges Kyrkor" >pdf.fil

OTFRIED CZAIKA, "Elisabet Vasa. Böcker, bokägande och
(kyrko-)politik på 1500-talet" >
pdf.fil

VÉSTEINN ÓLASON, "Eddaens reise. Fra folkediktning til verdenslitteratur"

CECILIA FALK, "Att skriva svensk syntaxhistoria" >pdf-fil

LARS-ERIK EDLUND, "Språken i Sverige. Presentation av en språklig atlas" >pdf.fil

NILS ERIK VILLSTRAND, "Kungen, bonden och skriften 1500-1800" >pdf.fil

SARA DANIUS, "En fråga om mimesis" >pdf.fil

BO LINDBERG, "Historiens  nytta - förr och nu" >pdf.fil