Publikationer
Framsida alvastra 2
Alvastra pålbyggnad. 1909-1930 års utgrävningar

Författare: BROWALL, Hans

ISBN: 978-91-7402-397-8

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 444

Utgivningsår: 2011

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 48

Beställningsinformation: eddy.se


För omkring 5 000 år sedan uppfördes i en källmyr nära Alvastra och Omberg i Östergötland en pålbyggnad, bestående av horisontella stockar, vertikala pålar, långsträckta stenläggningar och eldstäder över en yta av mer än 1 000 kvadratmeter. De olika artefakterna är av typer som förekommer i äldre mellanneolitisk trattbägarkultur och gropkeramisk kultur. Till sin konstruktion har Alvastra pålbyggnad flera likheter med många pålbyggnader i det mellaneuropeiska alpområdet.

Pålbyggnaden upptäcktes 1908 och grävdes ut av Historiska museet under huvudmannaskap av Vitterhetsakademien med Otto Frödin som ledare åren 1909–1917, 1919 och 1928–1930. Av olika anledningar sammanställdes aldrig resultaten i en publikation. Naturligtvis skulle det ha varit bättre för eftervärlden om Frödin själv hade skrivit boken. Nu blev det inte så, och därmed gick mycken kunskap förlorad om utgrävningarna och om de tolkningar man gjorde.

Denna bok med kompletterande CD-skiva har som syfte att göra resultaten av 1909–1930 års utgrävningar tillgängliga för vidare forskning. Författaren är övertygad om att Alvastra pålbyggnad kommer att vara av central betydelse för arkeologisk forskning under lång tid framöver. Få eller ingen stenålderslokal i Sverige har ett så stort och rikt differentierat fyndmaterial, inte minst med avseende på organiskt material. Boken skall förhoppningsvis kunna tjäna som vägledning till dokumentationen och som referensverk för neolitisk forskning i södra Skandinavien. På den bifogade CD-skivan har alla konstruktioner på de ursprungliga planritningarna digitaliserats och sammanförts till två dwg-filer.

 

Hans Browall är docent i arkeologi och tjänstgör som forskare vid Statens historiska museum. I mer än trettio års tid har han bedrivit arkeologisk forskning i västra Östergötland. 

 

CD = ca 1 500 sidor. 
Systemkrav: För att läsa innehållet på bokens bifogade CD-skiva krävs en dator med CD-läsare samt programvara för att läsa PDF-filer (exempelvis Adobe Reader) och DWG-filer (exempelvis Autodesk DWG TrueView). Gratis visarprogram för dessa båda filformat finns att hämta på Internet för Windows, MacOS X och Linux. För vidare information, se Appendix 11 på CD.

Innehåll >pdf
Abstract >pdf
Summary >pdf
Zusammenfassung >pdf