Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 31

Antal sidor:

Utgivningsår: 1901–1926

Serie: Handlingar: Handlingar 31

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 31 = ny följd 11

(1) RYDBERG, Olof Simon
Om det från unionsmötet i Kalmar år 1398 bevarade dokumentet rörande de nordiska rikenas förening (Inträdestal, 102 s.)

(2) Kungl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Ledamöter och Tjenstemän 1786–1886 (s. 37–63)
Lyckönskningsskrifvelser till Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien med anledning af Hennes Hundraårsfest den 2 April 1886 (s. 65–100)

(3) BUGGE, Sophus
Om Runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spaenden fra Rendalen i Norge (Inträdestal 111 s.)

(4) TÖRNEBLADH, Ragnar
Om ödet, sådant det uppfattats af Aeschylos och Sophocles (Inträdestal 19 s.)

(5) Förslag till Inskrifter och Minnespenningar, hvilka Akademien uppgifvit eller granskat och gillat: åren 1884–1889 (30 s.)

(6) Om hjältesagan å Rökstenen (46 s.)

(7) BERGMAN, Carl Johan
Danmarks sista affär på Gotland 1676–1679. Några blad ur öns historia (Inträdestal, 25 s.)