Publikationer
Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afseende på Skandinavien

Författare: MONTELIUS, Oscar

Antal sidor: 336

Utgivningsår: 1885

Serie: Handlingar: Handlingar 30

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 30 = ny följd 10

Med fransk resumé