Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 24

Antal sidor:

Utgivningsår: ?

Serie: Handlingar: Handlingar 24

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 24 = ny följd 4

OSCAR FREDRIK (Oscar II)
Några bidrag till Sveriges Krigshistoria, åren 1711, 1712 och 1713. Försök till historisk afhandling. Med bilagor (s. 1–227)

STYFFE, Carl Gustaf
Framställning af de så kallade Grundregalernas uppkomst och tillämpning i Sverige intill slutet af sextonde århundradet, med anledning af den uppdiktade berättelsen om ett riksdagsbeslut på Helgeandsholmen år 1282 (Inträdestal, s. 229–331)

RABE, Gustaf Reinhold
Om uppfostringsväsendet hos Romarne (Inträdestal s. 333–361; Sekreterarens svar s. 362–363)

STIERNSTEDT, Aug. W.
Om kopparmyntningen i Sverige och dess utländska besittningar (s. 365–424)