Publikationer
Om kopparmyntningen i Sverige och dess utländska besittningar. I

Författare: STIERNSTEDT, Aug. W.

Antal sidor: 453

Utgivningsår: 1863

Serie: Handlingar: Handlingar 23

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 23 = ny följd 3