Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 22

Antal sidor:

Utgivningsår: ?

Serie: Handlingar: Handlingar 22

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 22 = ny följd 2

OSCAR FREDRIK (Oscar II) 
Några bidrag till Sveriges Krigshistoria, åren 1711, 1712 och 1713. Försök till historisk afhandling. Med bilagor (s. 1–127) 

VON BESKOW, Bernhard
Försök att besvara frågan, huruvida Samuel von pufendorf må anses vaa författare till den omtvistade skriften ”Les Anecdotes de Suède” (s. 129–150)

CARLSON, Fredrik Ferdinand
Om den Svenska Statsförvaltningens förändrade skick under Konung Carl XI:s regering (Inträdestal, s. 151–193; Sekreterarens svar, s. 194–196)
 
BECKMAN, Johan Wilhelm
Semiografi, Notation eller Musikens förvarande genom skrift (s. 197–237)

SVEDELIUS, Erik
Om Konung Gustaf den Förste och hans tidehvarf, särdeles om de tvenne första s.k. Dalkarlsupproren (Inträdestal, s. 239–416)