Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 21

Antal sidor:

Utgivningsår: ?

Serie: Handlingar: Handlingar 21

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 21 = Ny följd 1

REUTERDAHL, Henrik
Inledningsord vid Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens sammankomst den 21 mars 1853 (hundraårsdagen) (s. 1–6)

HILDEBRAND, Bror Emil
Berättelse om Kongl Svenska Vitterhetsakademiens stiftelse, öden och verksamhet (s. 7–45)

HEDNER, Andreas
In festum saeculare Regiae Academiae Litt. Human. Histor. et Antiquitat. die XX Martii MDCCCLIII celebrandum cecinit (s. 47–60)

TORNBERG, Carl Johan
Om de i Svensk jord funna österländska mynt (Inträdestal, s. 61–103; Sekreterarens svar, s. 104–106)

FRYXELL, Anders
Undersökning om Konung Carl XI:s sista sjukdom och död (s. 107–174)

FRYXELL, Anders
Om beskyllningen mot Frih. Jakob Burenskiöld, att hafva sökt hindra Konung Carl XII:s hemresa år 1715 (s. 175–180)

BRUNIUS, Carl Georg
Om Renaissans- eller Barock-stilen i Skåne (Inträdestal, s. 181–219)

BOWALLIUS, Robert Maurits
Om Svenska Statsskickets förändring efter Konung Carl XII:s död och om ståndens inbördes ställning vid början af den så kallade Frihetstiden (Inträdestal, s. 221–330; Sekreterarens svar, 331–333)

WALLIN, Josef
Betraktelser öfver de äldre Romarnes gudalära såsom statsreligion (Inträdestal, s. 335–353; Sekreterarens svar, s. 354–356)

AF NORDIN, Gustaf
Inträdesord i K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien den 18 november 1856 (s. 357–358; Sekreterarens svar, 359–360)

HILDEBRAND, Bror Emil
Berättelse om Råda kyrka i Wisnums härad i Vermland (s. 361–384)

Förslag till Inskrifter och Minnespenningar, hvilka akademien uppgifvit eller granskat och gillat åren 1851–1855 (s. 385–397)