Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 32

Antal sidor:

Utgivningsår: 1890

Serie: Handlingar: Handlingar 32

Beställningsinformation: Out of priint


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 32 = Ny följd 12


(1) TEGNÉR, Elof

De la Gardieska samlingen i Lund och på Löberöd. (Inträdestal, 66 s.) 

(2) ANNERSTEDT, Claes
Uppsala Universitetsbiblioteks historia intill år 1702. (Inträdestal, 119 s.) 

(3) ALIN, Oscar
Kongl. Maj:ts rätt i fråga om dispositionen af besparingarna på de fasta anslagen inom riksstatens huvudtitlar. (Inträdestal, 108 s.) 

(4) SILFVERSTOLPE, Carl
Om kyrkans angrepp mot Revelationes Sanctae Birgittae. Ett bidrag till Birgittinordens historia. (Inträdestal, 50 s.)