Publikationer
Supplement till 2:a uppl. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Donationsfonder och andra fonder 

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1970

Serie: Bilaga till årsbok (1970) FONDER

Beställningsinformation: Out of print