Publikationer
A Danish Teachers’ Manual of the Mid-Fifteenth Century. Volume 2, Commentary and Essays

Författare: Frederiksen, Britta Olrik; Bergsagel, John & Skog, Inge (red.)

ISBN: 978-91-633-3693-5

ISSN: 0347-1772

Antal sidor: 227

Utgivningsår: 2008

Serie: Samarbete med Vetenskapssocieteten i Lund

Beställningsinformation: Vetenskapssocieteten


(Cod. AM 76,8°)