Publikationer
Baudou ny
Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism

Författare: Svensson, Birgitta & Sjöberg, Birthe (red.)

ISBN: 978-91-7353-312-6

Antal sidor: 420

Utgivningsår: 2009

Serie: Konferenser – samarbete med Atlantis

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis Bokförlag


Föredrag från symposiet "Kulturhjälten" Viktor Rydberg som inspiratör för den humanistiska forskningen på Vitterhetsakademien 9–11 november 2006.

Viktor Rydberg (1828–1895) kämpade under hela sitt verksamma liv för humanistiska ideal. Ryktbarhet vann han som diktare. Mindre känd är han som forskare och kulturhistoriker. I en tid då såväl etik och människors lika värde som den fria forskningens ställning diskuteras finns det all anledning att begrunda den väg som Rydberg visar.

I boken lyfter tjugotre forskare från nio humanistiska ämnen fram Rydbergs betydelse för dagens humanistiska forskning. Till de medverkande hör bl. a. Hans Henrik BRUMMER, Gunnar D. HANSSON, Inger HAMMAR, Jan HJÄRPE och Elisabth MANSÉN.