Publikationer
Ab2010
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 

ISBN: 978-91-7402-398-5

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 271

Utgivningsår: 2010

Serie: Årsbok 2010

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:


JOHAN WREDE, ”Runeberg – den försiktige nationsbyggaren” >pdf.fil


KARIN SIDÉN, ”Skånelaholm. Från stormaktstida lantslott till dagens turistmål” 

FRED KARLSSON, ”Hur rekursiva är naturliga språk?” >pdf.fil

ZHANG LONGXI, ”Heaven and Man from a cross-cultural perspective” >pdf.fil

STEFAN BRINK, ”Hälsingelagens ställning mellan väst och syd, och mellan kung, kyrka och lokala traditioner” >pdf.fil

PETER ARONSSON, ”Vad är ett nationalmuseum?” >pdf.fil

BIRGIT N. SCHLYTER, ”Från statsspråk till nationalspråk i Centralasien” >pdf.fil

JOAKIM PALME, ”Europa, framtiden och forskningen” >pdf.fil

MAGNUS KÄLLSTRÖM, ”Runbruk i förändring. Några tankar om vikingatidens skrifttraditioner” >pdf.fil

BENGT LANDGREN, ” ’Der österreichische Snob’: Rainer Maria Rilke i tysk litteraturkritik och litteraturhistoria” >pdf.fil