Publikationer
Ab09
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-392-3

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 288

Utgivningsår: 2009

Serie: Årsbok 2009

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:
 

ASHK P. DAHLÉN, ”Hafiz ställning inom klassisk persisk poesi” >pdf-fil

ELISABET ENGDAHL, ”Språkkänsla” >pdf-fil

ANNE-MARIE LEANDER TOUATI, ”Ett stycke pompejansk receptionshistoria”

ANDERS CULLHED, ”Sex bilder av läsning i bokkulturen” >pdf-fil

SIMO KNUUTTILA, ”Förändrade möjligheter. Brytningar i modalteorins historia” >pdf-fil

MAX ENGMAN, ”Ett långt farväl. Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809” >pdf-fil

HANS KRONNING, ”Talarens ansvar för sitt yttrande. Om epistemiska uttryck i de romanska språken” >pdf-fil

NILS-ERIC SAHLIN, ”Kan vi vara moraliska när vi är så irrationella” >pdf-fil

EVA ÖSTERBERG, Omoderna människor. Folk förr och den moderna individen >pdf-fil