Publikationer
Ao i16
Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, Bd 16. Brev 1636-1654. Del 1 och 2

Författare: Backhaus, Helmut (red.)

ISBN: (1) 978-91-7402-390-9 (2) 978-91-7402-391-6

Antal sidor: 883

Utgivningsår: 2009

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 16

Beställningsinformation: eddy.se


Axel Oxenstierna var svensk rikskansler från 1612 till 1654. Han framstår som arkitekten bakom Sveriges exempellösa uppgång under tidigt 1600-tal – från ett andra rangens land i Europas utkant till centraleuropeisk stormakt.

Axel Oxenstiernas efterlämnade papper omfattar flera tiotals hyllmeter handlingar. Av de många tusen brev som utgick från honom eller hans kansli har ca 10 000 bevarats. Breven från åren 1605 till 1636 har utgivits tidigare. Breven från 1636 till 1654, ca 4 000 brev, har först nyligen blivit åtkomliga via en databas.

Föreliggande två band innehåller handlingar som spänner över många områden: diplomati, krigföring, fredsförhandlingar, Sveriges koloniala äventyr i Amerika. Många brev handlar om Oxenstiernas privata förhållanden, om förvaltningen av hans gods i Sverige, Finland och Baltikum, slottsbyggen på Tidö och Fiholm, årligen återkommande hälsokurer och omsorgen om gamla och sjuka.

Varje brev presenteras med en sammanfattning av innehållet; 285 brev återges med fullständig text, textkritiska noter och förklaringar.