Publikationer
Vasterhus
Västerhus. Kapell, kyrkogård och befolkning

Författare: Iregren, Elisabeth; Alexandersen, Verner & Redin, Lars

ISBN: 978-91-7402-384-8

Antal sidor: 307

Utgivningsår: 2009

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se


Under medeltiden levde en grupp människor tillsammans på storgården Västerhus på Frösön i Jämtland. De verkade där och begravdes under generationer på sin begravningsplats .

Vad kan forskare utläsa av en medeltida kyrka och dess gravar? Sedan några år har forskare bedrivit projektet ”Medeltidens människor”. Genom analyser av benrester, gravplacering och kyrkobyggnad har man studerat människornas levnadsvillkor och hur storgården Västerhus fungerade.

Projektet bygger vidare på Nils-Gustaf Gejvalls avhandling om Västerhus från 1960. Det har varit nödvändigt att knyta samman medarbetare med specialisering inom både humaniora och naturvetenskap. Bokens författare är forskare från Norden och Tyskland och jämförelser görs utifrån gravplatser i flera länder.


Innehållsförteckning >pdf
Kapitlet ”Nya kunskaper om livet på storgården” >pdf
The chapter ”New knowledge about life on a magnate’s farm” >pdf