Publikationer
Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Dess förhistoria och historia IV. Antikvitetsarkivet

Författare: SCHÜCK, HENRIK

Antal sidor: 620

Utgivningsår: 1935

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: Out of print