Publikationer
Ap2
Albertus Pictor. Målare av sin tid. Volym II. Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

Författare: SANDQUIST ÖBERG, CHRISTINA

ISBN: 978-91-7353-383-1

Antal sidor: 438

Utgivningsår: 2009

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se     (Vol. I-II)


År 2009 uppmärksammas Albertus Pictor, Sveriges kanske störste medeltida konstnär, med ett jubileumsår. Det är sannolikt 500 år sedan han gick ur tiden. Albertus Pictor (ca 1440–1509) har tillsammans med sin verkstad utsmyckat 36 svenska kyrkor i Mälarlandskapen och även i Norrbotten. Målningarna på väggar och i valv utgör en för norra Europa enastående bildskatt från medeltiden. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, har man under senare år arbetat med en fullständig dokumentation av samtliga målningar och språkband, de flesta på latin.

Volym II: Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser . De i målningarna ingående språkbanden är en viktig nyckel till målningarnas motiv och funktion. Här tolkas, översätts och kommenteras språkbanden – i många fall för första gången. Boken innehåller även en motivkatalog och planskisser.

Christina Sandquist Öberg är fil.dr i latin.