Publikationer
Ap1
Albertus Pictor. Målare av sin tid. Volym I. Bilder i urval samt studier och analyser

Författare: Melin, Pia (red.)

ISBN: 978-91-7353-382-4

Antal sidor: 154

Utgivningsår: 2009

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se: Volym I  (Vol. I–II)


År 2009 uppmärksammas Albertus Pictor, Sveriges kanske störste medeltida konstnär, med ett jubileumsår. Det är sannolikt 500 år sedan han gick ur tiden.

Albertus Pictor (ca 1440–1509) har tillsammans med sin verkstad utsmyckat 36 svenska kyrkor i Mälarlandskapen och även i Norrbotten. Målningarna på väggar och i valv utgör en för norra Europa enastående bildskatt från medeltiden. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, har man under senare år arbetat med en fullständig dokumentation av samtliga målningar och språkband, de flesta på latin.

Volym I: Bilder i urval samt studier och analyser. Boken innehåller över hundratalet färgbilder ur Albertus Pictors rika produktion, en biografisk skiss, motivstudier, analyser samt en omfattande bibliografi.

Pia Melin är fil.dr i konstvetenskap.