Publikationer
Jennings
Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

Författare: FRITZ, Sven

ISBN: 978-91-7402-396-1

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 254

Utgivningsår: 2010

Serie: Handlingar: Historiska serien 25

Beställningsinformation: eddy.se (även för nedladdning i pdf-format)


Temat för denna skrift är Sveriges på 1750-talet största exportföretag, Jennings & Finlay, och dess försök att nära nog monopolisera den svenska utförseln av det högkvalitativa och efterfrågade öregrundsjärnet. Till detta tema knyts tre besläktade undersökningar inom omdebatterade problemområden i svensk ekonomisk historia.

1. Affärsrelationerna mellan det stora exportföretaget och en av landets största järnproducenter, Antoine De Geer som drev de två stora vallonbruken Österby och Forsmark. 

2. Uppbyggandet av J&F:s mycket stora brukskomplex och de därmed sammanhängande långfristiga järnkontrakten, samt komplextets upplösning.

3. J&F:s belåning av bruken i Riksbanken som gjorde firman till tidens största privata låntagare i banken. Här avtecknar sig en tidigare obeaktad fastighetsbubbla, till vilken bankens allt mer generösa fastighetsbelåning förmodligen bidrog.

Sven Fritz är professor emeritus i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. I sin forskning har han framför allt varit inriktad mot bankhistoria men även publicerat arbeten inom industrihistoria.