Publikationer
Ruin
Hans Ruin. En gränsöverskridare

Författare: RUIN, Olof

ISBN: 978-91-7353-311-9

Antal sidor: 223

Utgivningsår: 2009

Serie: Svenska lärde (Atlantis)

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis


Humanisten Hans Ruin (1891–1980) verkade i den finlandssvenska kulturkretsen fram till mitten av 1940-talet varefter han flyttade till Sverige, där han blev knuten till Lunds universitet. I sin forskning rörde han sig över olika discipliner med boken Poesins Mystik som sitt främsta arbete. Han utgav också essäsamlingar samt minnen av skönlitterär art såsom Hem till sommaren. Hans Ruin var också på sin tid en mycket uppskattad föreläsare och radioröst.