Publikationer
Jl
John Landquist. Filosof, psykolog, kritiker

Författare: NILSSON, Ingemar

ISBN: 978-91-7353-308-9

Antal sidor: 532

Utgivningsår: 2009

Serie: Svenska lärde (Atlantis)

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis


John Landquist var inte bara filosof utan också känd som kritiker och tidningsman, psykolog och pedagog. Under 1910-talet, då han var gift med författaren Elin Wägner och skrev litteraturkritik i Dagens Nyheter, blev han uppmärksammad som den unga litteraturens språkrör och som August Strindbergs försvarare i den stora litteraturfejden 1910. Han var utifrån sin frisinnade liberalism och utpräglade individualism också engagerad i kampen för kvinnans frigörelse. I mitten av 1920-talet knöts han till Aftonbladets kulturavdelning, efter några år också som politisk redaktör. Från 1936 verkade han som professor i psykologi och pedagogik i Lund.

I denna biografi skildras Landquists liv och idéer på de olika arenorna där han var verksam: universitetet, tidningsvärlden och privatlivet, och utifrån möten med kvinnor och författarvänner.