Publikationer
K71
Skärgård och örlog. Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

Författare: Schoerner, Katarina (red.)

ISBN: 978-91-7402-388-6

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 163

Utgivningsår: 2009

Serie: KVHAA Konferenser 71

Beställningsinformation: eddy.se


Stockholms skärgårds historia under 1500- och 1600-talen är förvånansvärt lite utforskad och berättad. Under perioden omvandlades Sverige från att ha varit ett litet land i Europas utkant till att svälla ut till en mäktig stormakt. Stockholm var denna stormakts ansikte utåt. Processen hade knappast varit möjlig utan den resurs som huvudstadens skärgård var. Hösten 2008 höll Vitterhetsakademien, i samarbete med den nybildade Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn, ett symposium för forskare och museifolk för att belysa detta.

Uppsatserna i denna bok bygger på de föredrag som hölls vid symposiet.

Medverkande författare: Kajsa Althén, Linköpings universitet; Jan Glete, Stockholms universitet; Sven Lilja, Stockholms universitet; Johan Rönnby, Södertörns högskola; Jonathan Adams, University of Southampton; Mary Pousette, Uppsala universitet; Bengt Windelhed; Peter Norman, Riksantikvarieämbetet; Martin Rundkvist, University of Chester.