Publikationer
Emilia
Emilia Fogelklou läst i dag. Nio essäer

Författare: Jeffner, Anders (red.)

ISBN: 978-91-7402-389-3

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 108

Utgivningsår: 2010

Serie: KVHAA Konferenser 72

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)


Emilia Fogelklou är en förgrundsgestalt inom det intellekturalla livet i 1900-talets Sverige. Hennes självbiografiska romaner tillhör den levande litteraturen. Tillsammans med bl.a. Elin Wägner arbetade hon för att stärka kvinnors utbildningsmöjligheter och möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Hennes arbete var grundat i en humansitisk kristen grundsyn, som hon utvecklade genom omfattande, och fortfarande, aktuella studier i filosofi och religionsvetenskap.

1909 blev hon Sveriges första kvinnliga teologie kandidat. 100-årsminnet av detta gav Vitterhetsakademien anledning att rikta uppmärksamheten på hennes betydelse genom att anordna ett symposium med deltagare från många olika ämnesområden. Symposiet är bakgrunden till den här boken, som på ett lättillgängligt sätt diskuterar Emilia Fogelklous idéer och verksamhet.

Medverkande författareMargaretha Fahlgren, Uppsala universitet; Anders Jeffner, Uppsala universitet; Eva Haettner Aurelius, Lunds universitet; Sven Hartman, Stockholms universitet; Ulrika Knutson, Uppsala; Ingrid Meijling Bäckman, Lund; Catharina Raudvere, Köpenhamns universitet; Catharina Stenqvist, Lunds universitet; Madeleine Sultán Sjöqvist, Uppsala universitet.