Publikationer
Malmstrom
Carl Gustaf Malmström. Historiker, statsråd och riksarkivarie

Författare: NILZÉN, Göran

ISBN: 978-91-7353-369-0

Antal sidor: 196

Utgivningsår: 2010

Serie: Svenska lärde (Atlantis)

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis


Carl Gustaf Malmström (1822–1912) var en framstående historiker. Hans bestående insats är det monumentala verket i sex volymer Sveriges politiska historia. Från konung Karl XII:s död till statsvälfningen 1772, vars första del utkom 1855 och avslutande 1877. För första gången gavs en vetenskapligt sammanhängande bild av epokens komplicerade politiska historia. Knappast någon forskare kan närma sig denna turbulenta period utan att konsultera Malmströms framställning. Det är fortfarande ett standardverk när det gäller frihetstidens historia.

Malmström gjorde viktiga insatser också som riksarkivarie, statsråd med ansvar för undervisningsväsendet och som ledamot av Svenska Akademien. Historikern Göran Nilzén tecknar bilden av en sällsynt rättskaffens människas liv och gärning.

Göran Nilzén är docent i historia. Han har arbetat vid Riksarkivet från 1976, vid Svenskt biografiskt lexikon först som redaktör och från 1984–2002 som huvudredaktör.