Publikationer
Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Dess förhistoria och historia III. Antikvitetskollegiet

Författare: SCHÜCK, HENRIK

Antal sidor: 404

Utgivningsår: 1933

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: Out of print