Publikationer
K70
Kyrkohistoria. Perspektiv på ett forskningsämne

Författare: Jarlert, Anders (red.)

ISBN: 978-91-7402-386-2

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 108

Utgivningsår: 2009

Serie: KVHAA Konferenser 70

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)


Kyrkohistoria – är det den kristna Kyrkans historia, de olika kyrkornas historia, eller kanske kyrkobyggnadernas historia? Hur skiljer sig forskningsperspektiven i undersökningen av den äldsta kyrkan, kyrkan på medeltiden, under reformationstiden och i modern tid? Vad betyder empiri och teori i kyrkohistorien, hur kan kyrkohistoria vara teologi, och vad har kyrkan för ansvar för sin historia? Vad har kyrkohistorikern för ansvar för framtiden?

Detta är några av de frågor som diskuteras och besvaras i denna konferensvolym, som ger en introduktion till kyrkohistorien som forskningsämne i Norden och ur ett internationellt perspektiv.

Medverkande författare: Oloph Bexell, Uppsala; Ingmar Brohed, Lund; Anders Jarlert, Lund; Torstein Jørgensen, Stavanger/Bergen; Aila Lauha, Helsingfors; Hugh McLeod, Birmingham; Sinikka Neuhaus, Lund; Tarald Rasmussen, Oslo; Samuel Rubenson, Lund.

Inledning och innehållsförteckning >pdf