Publikationer
Al69
Astrid Lindgrens Landskap. Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

Författare: Bohlin, Magnus (red.)

ISBN: 978-91-7402-385-5

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 156

Utgivningsår: 2009

Serie: KVHAA Konferenser 69

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)


Det småländska landskap som hör till Astrid Lindgrens barndom är välkänt för de flesta genom hennes böcker och filmatiseringen av böckerna.

Denna skrift redovisar uppsatser och presentationer från ett symposium i Vimmerby med anledning av hundraårsminnet av Astrid Lindgrens födelse år 2007. Här behandlas frågor om hur man ser på landskapets förändring och framtid, hur man skapar förståelse för det historiska landskapet och hur landskapet kan förmedlas och kommuniceras.

Hur utvecklas turism kring de bilder av ett landskap som ges i böcker och filmer, och vilka förväntningar implicerar detta? Författarens bilder kan utvidgas och fördjupas med stöd av kulturlandskapsforskarnas rön. Pedagogik och populärvetenskap är verktyg på denna väg, liksom tillämpningar av den nya tekniken där kartor och GPS förenar berättelser om platser och landskap.

Innehållsförteckning >pdf
Inledning >pdf
Kapitlet ”Astrid Lindgrens upplevelselandskap. Där sagor blir verklighet och där verkligheten blir sagor” >pdf