Publikationer
Kormak
Kormaks saga. Historik och översättning Ingegerd Fries

Författare: Fries, Ingegerd (utg.)

ISBN: 978-91-7402-378-7

ISSN: 0083-6745

Antal sidor:

Utgivningsår: 2008

Serie: Arkiv: Filologiskt arkiv 48

Beställningsinformation: eddy.se


När Harald hårfager erövrade Norge fanns i hans skara en hövding med det keltiska namnet Kormak. Hans son Ögmund utvandrar till Island och slår sig ner vid Midfjorden i nordväst. Där föddes Kormak skald, som Kormaks saga handlar om. Den är unik bland isländska sagor. Sagans röda tråd är skaldens eget verk, hans 64 lausavísur, ”enstaka visor” på skaldeversmått, som berättar skaldens levnadsöde men också tillsammans utgör de isländska sagornas mest omfattande kärleksdiktning.

Kormak levde ca 930–975. Han blev tidigt berömd som skald, hans verk bevarades i minnet och i traditionen. Hans kärlekshistoria berättas i hans visor, men de följdes från början av en prosaberättelse om händelser och personer i visorna, som blev sagans sammanbindande text. Den har en ålderdomlig prägel, och är troligen nedskriven i början av 1200-talet. Dess stil ligger nära den muntliga berättelsen, vilket tyder på att den är nedskriven innan ”sagastilen” hade utvecklats i de stora kända sagorna som Laxdölasagan och Gunnlög ormstungas saga, till vilkas kärleksskildringar den kan ses som föregångare.


Ingegerd Fries är fil. mag. i latin, grekiska och nordiska språk och fil. dr. hc. Hon talar isländska och har ägnat sig åt översättning från isländska och annat språkligt arbete.