Publikationer
Vokal
Vokal på glid. Till frågan om östnordisk brytning av kort y

Författare: STRID, Jan Paul

ISBN: 978-91-7402-369-5

ISSN: 0083-6745

Antal sidor: 136

Utgivningsår: 2007

Serie: Arkiv: Filologiskt arkiv 46

Beställningsinformation: eddy.se


Vid medeltidens början präglades Norden av en stark språklig enhet. Man talade ”dansk tunga”. Men inom loppet av några få århundraden förändrades bilden. Via Danmark bröt nya impulser in. Ordförråd, ordböjning, ljudsystem – inget undgick att påverkas. Det gemensamma nordiska fornspråket förbyttes i en brokig flora dialekter, varav vissa bildade grund för det vi i dag kallar danska, norska och svenska.

Denna bok beskriver ljudförändringarnas komplicerade växelspel när det gäller östnordiskans korta y. I blickpunkten står inte bara ljudregler och deras inbördes förhållande utan även de faktorer i kultur- och samhällsutveckling, handelsväsen och kommunikationer som bidragit till att främja eller hindra impulsernas spridning. Jan Paul Strid presenterar ett komplext språkgeografiskt-historiskt problem, där ledtrådar löper i olika riktningar och där lösningen ingalunda är självklar.

Professor Jan Paul Strid är verksam vid forskarskolan Språk och kultur i Europa vid Linköpings universitet.