Publikationer
Kajor
Kajorna i det bevakade tornet. Studenten J.L. Runebergs satir över vicekansler J.F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A.I. Arwidsson

Författare: WREDE, Johan

ISBN: 91-7402-338-1

ISSN: 0083-6745

Antal sidor: 64

Utgivningsår: 2004

Serie: Arkiv: Filologiskt arkiv 44

Beställningsinformation: eddy.se


Det har gått 200 år sedan Runeberg föddes, men ännu kan enskilda manuskript återuppväckas av en återvunnen kontext. De manuskript som diktaren av en eller annan anledning inte ansett sig kunna publicera under sin livstid kanske ter sig särskilt intressanta.

Ett sådant manuskript är ”Kajorna”, Runebergs äldsta bevarade prosastycke. Det är en skenbart bagatellartad allegori om de högljudda kajorna som väsnas kring Åbo domkyrkas torn. När ”Kajorna” trycktes första gången i Efterlämnade skrifter, 1878, väckte det ingen större uppmärksamhet. Samtidskontexten var bortglömd och texten tedde sig därför obegriplig. I denna uppsats vill Johan Wrede visa vilket anmärkningsvärt innehåll det lilla prosastycket har och vilken kontexen är.

Johan Wrede, prof. em., var professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet 1968–1995.