Publikationer
Den engelska underrättelseverksamheten rörande Sverige under 1700-talet. En studie i Londonkabinettets politiska spionage med särskild hänsyn tagen till åren 1770–1772

Författare: STIEGUNG, Helle

ISSN: 0083-6753

Antal sidor:

Utgivningsår: 1961

Serie: Arkiv: Historiskt arkiv 12

Beställningsinformation: Out of print


(English intelligence activity as regards Sweden during the eighteenth century. A study of the political espionage carried out for the English cabinet with special reference to the years 1770–1772)