Publikationer
Rökstenen. Granskad och tolkad (Separat ur Östergötlands runinskrifter.)

Författare: BRATE, ERIK

Antal sidor: 24

Utgivningsår: 1918

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se