Publikationer
1680 års statsrättsförklaring

Författare: THANNER, Lennart

ISSN: 0083-6753

Antal sidor: 81

Utgivningsår: 1961

Serie: Arkiv: Historiskt arkiv 11

Beställningsinformation: eddy.se


(Die Staatsrechtserklärung von 1680)