Publikationer
Karl XII och Ryssland. Studier rörande ryska fälttågets slutskede

Författare: TENGBERG, Eric

ISSN: 0083-6753

Antal sidor:

Utgivningsår: 1958

Serie: Arkiv: Historiskt arkiv 07

Beställningsinformation: Out of print


(Karl XII und Russland. Studien zu dem Schlussakt des Russlandfeldzugs)