Publikationer
Dopfuntar i Statens historiska museum

Författare: ROOSVAL, JOHNNY

Antal sidor: 74

Utgivningsår: 1917

Serie: Monografier, fristående

Beställningsinformation: eddy.se


Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval.