Publikationer
Erik Lundberg. Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

Författare: TUULSE, Armin, WESTLUND, Per-Olof & ALTON, Jerk

ISBN: 91-7192-214-8

ISSN: 0083-6737

Antal sidor: 36

Utgivningsår: 1975

Serie: Arkiv: Antikvariskt arkiv 60

Beställningsinformation: Out of print