Publikationer
Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta

Författare: ANDERSSON, S., CULLBERG, C., REX, K. & WIGFORSS, J.

ISBN: 91-7192-205-9

ISSN: 0083-6737

Antal sidor: 40

Utgivningsår: 1975

Serie: Arkiv: Antikvariskt arkiv 58

Beställningsinformation: eddy.se