Publikationer
Bygden, skeppen och havet 

Författare: NYLÉN, Erik

ISBN: 91-7192-054-4

ISSN: 0083-6737

Antal sidor: 51

Utgivningsår: 1973

Serie: Arkiv: Antikvariskt arkiv 49

Beställningsinformation: Out of print


(Zusammenfassung)